Kurum Kültürümüz
Ekingen Elektronik’te tüm çalışanların ve yöneticilerin benimsemesi, inanması ve uygulaması gereken kurum kültürünü aşağıdaki maddelerle ifade edebiliriz.
 
Ekingen Elektronik,
 
Tüm çalışanların birbiri ile etkin yazılı ve sözlü iletişim kurduğu, 
Şirket içinde ve dışında, düşünce ve davranış biçimlerinde kurumsal kimliğini ve kalite standartlarını yerleştirmiş, 
İş süreçleri ile ilgili tüm bilgi ve aşamaların kayıt altına alındığı ve kurumsal hafızada saklandığı, 
Sürekli gelişim anlayışı ile iş süreçlerine ve bu doğrultuda sonuçlara odaklanan, 
Nitelikli işgücünü bünyesinde bulunduran, 
Tüm çalışmalarına ekip ruhu ile sinerji katan, 
Kurumdaşlık ve arkadaşlık bağlarının güçlü olduğu, 
Değişime açık ve yenilikçi, 
Yetki ve sorumluluk delege edebilen / verebilen / alabilen, 
Problemleri çözümsüz bir şekilde dile getirmeyen, problem değil çözüm üretebilen, 
“Bu benim işim değil” felsefesinden arınarak çevresine katkı sağlayan bireyleri barındıran, 
Sektördeki gelişmeleri takip edip değişimlere adapte olabilen, pro-aktif ve çevik davranabilen, 
İnsan haklarını tüm işlerinde ön planda tutan,
Çalışanların, tedarikçilerin ve müşterilerin haklarını gözeterek adaleti düşünen ve sağlayabilen, 
Tüm çalışanların kurum çıkarlarını kendi çıkarları gibi düşündüğü, 
Yapılan işlere tüm çalışanların beyin ve gönül gücünü kattığı, disiplinli bir iş ortamı oluşturduğu,
Yaptığı işlerde acele etmeden pratik, doğru, hızlı ve zamanında çalışan, 
Kurum dışındaki sosyal ortamlarında, ahlâkı, davranışları ve hitabeti ile örnek olan çalışanların yer aldığı bir kurumdur.